POLITYKA PRYWATNOŚCI

I - INFORMACJE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI STRONY nuovovillaggiosimenzaru.com

1. Ta sekcja zawiera informacje dotyczące zarządzania Astrosud Online SRL w zakresie przetwarzania danych użytkowników Astrosud Online SRL.

2. Informacja ta jest ważna również w rozumieniu art. 13 dekretu z mocą ustawy nr. 196/2003, Kodeks ochrony danych osobowych oraz do celów art. 13 rozporządzenia UE nr. 2016/679 dotyczący ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych dla podmiotów, które wchodzą w interakcję z Astrosud Online SRL i można do nich dotrzeć pod adresem odpowiadającym stronie głównej: www.nuovovillaggiosimenzaru.com

3. Informacje są dostarczane wyłącznie dla Astrosud Online SRL, a nie dla innych stron internetowych, które mogą być przeglądane przez użytkownika za pośrednictwem odsyłaczy w nim zawartych.

4. Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie informacji na temat metod, terminów i charakteru informacji, które kontrolerzy danych muszą dostarczyć użytkownikom podczas łączenia się ze stronami internetowymi Astrosud Online SRL, niezależnie od celu połączenia, zgodnie z Ustawodawstwo włoskie i europejskie.

5. Informacje mogą podlegać zmianom w związku z wprowadzeniem nowych zasad w tym zakresie, dlatego użytkownik jest proszony o okresowe sprawdzanie tej strony.

6. Jeżeli użytkownik jest w wieku poniżej 16 lat, zgodnie z artykułem 8, c.1 rozporządzenia UE 2016/679, musi legitymizować swoją zgodę za zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

II - PRZETWARZANIE DANYCH

1 - Posiadacz danych

1. Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, podmiot świadczący usługi lub inny podmiot, który indywidualnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Zajmuje się także profilami bezpieczeństwa.

2. W odniesieniu do tej strony internetowej administratorem danych jest: Astrosud Online SRL, a w celu wyjaśnienia lub korzystania z praw użytkownika, może on skontaktować się z nim pod następującym adresem e-mail: privacy@nuovovillaggiosimenzaru.com.

2 - Odpowiedzialny za przetwarzanie danych

1. Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, podmiot świadczący usługi lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.
2. Zgodnie z art. 28 rozporządzenia UE nr. 2016/679, po powołaniu właściciela danych, kierownikiem przetwarzania danych na stronie Astrosud Online SRL jest: Astrosud Online SRL.

3 - Lokalizacja przetwarzania danych

1. Przetwarzanie danych generowanych przez użycie Astrosud Online SRL odbywa się na Via Sibari, 12 - 87027 Paola (CS).

2. W razie potrzeby dane związane z usługą newslettera mogą być przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za leczenie lub podmioty przez nią wyznaczone w tym celu w odpowiednim urzędzie.

III - PLIKI COOKIE

1 - Typ plików cookie

1. Witryna Astrosud Online SRL wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia i zwiększenia wygody przeglądania stron: pliki cookie to małe ciągi tekstowe używane do przechowywania informacji, które mogą dotyczyć użytkownika, jego preferencji lub urządzenia. dostęp do Internetu (komputer, tablet lub telefon komórkowy) i są używane głównie w celu dostosowania działania strony do oczekiwań użytkownika, oferując bardziej spersonalizowane przeglądanie i zapamiętywanie dokonanych wcześniej wyborów.

2. Plik cookie składa się ze zredukowanego zestawu danych przesłanych do przeglądarki użytkownika z serwera WWW i może być odczytywany tylko przez serwer, który dokonał transferu. To nie jest kod wykonywalny i nie przesyła wirusów.

3. Pliki cookie nie rejestrują żadnych danych osobowych, a wszelkie informacje umożliwiające ich identyfikację nie będą przechowywane. Jeśli chcesz, możesz zapobiec zapisaniu niektórych lub wszystkich plików cookie. Jednak w takim przypadku korzystanie z witryny i oferowanych usług może zostać zagrożone. Aby kontynuować bez zmiany opcji związanych z plikami cookie, po prostu kontynuuj przeglądanie.
Poniżej znajdują się rodzaje plików cookie używanych przez witrynę:

2 - Techniczne pliki cookie

1. Istnieje wiele technologii wykorzystywanych do przechowywania informacji na komputerze użytkownika, które następnie są gromadzone przez witryny. Wśród nich najbardziej znane i używane są pliki cookie HTML. Są używane do nawigacji i ułatwienia dostępu i korzystania z witryny przez użytkownika. Są one niezbędne do transmisji komunikatów w sieci elektronicznej lub dostawcy w celu świadczenia usługi żądanej przez klienta.

2. Ustawienia zarządzania plikami cookie lub ich wyłączenia mogą się różnić w zależności od używanej przeglądarki internetowej. W każdym przypadku użytkownik może zarządzać lub żądać ogólnej dezaktywacji lub anulowania plików cookie, modyfikując ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ta dezaktywacja może spowolnić lub zapobiec3. Pliki cookie nie rejestrują żadnych danych osobowych, a wszelkie informacje umożliwiające ich identyfikację nie będą przechowywane. Jeśli chcesz, możesz zapobiec zapisaniu niektórych lub wszystkich plików cookie. Jednak w takim przypadku korzystanie z witryny i oferowanych usług może zostać zagrożone. Aby kontynuować bez zmiany opcji związanych z plikami cookie, po prostu kontynuuj przeglądanie.
Poniżej znajdują się rodzaje plików cookie używanych przez witrynę:

2 - Techniczne pliki cookie

1. Istnieje wiele technologii wykorzystywanych do przechowywania informacji na komputerze użytkownika, które następnie są gromadzone przez witryny. Wśród nich najbardziej znane i używane są pliki cookie HTML. Są używane do nawigacji i ułatwienia dostępu i korzystania z witryny przez użytkownika. Są one niezbędne do transmisji komunikatów w sieci elektronicznej lub dostawcy w celu świadczenia usługi żądanej przez klienta.

2. Ustawienia zarządzania plikami cookie lub ich wyłączenia mogą się różnić w zależności od używanej przeglądarki internetowej. W każdym przypadku użytkownik może zarządzać lub żądać ogólnej dezaktywacji lub anulowania plików cookie, modyfikując ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ta dezaktywacja może spowolnić lub uniemożliwić dostęp do niektórych części witryny.

3. Wykorzystanie technicznych plików cookie umożliwia bezpieczne i efektywne korzystanie z witryny.

4. Ciasteczka, które są umieszczone w przeglądarce i ponownie przesyłane za pomocą Google Analytics lub poprzez statystyki Blogger lub podobne usługi techniczne jedynie, jeżeli są stosowane w celu optymalizacji strony internetowej przez właściciela serwisu, który może zbierać zagregowane informacje na temat liczby użytkownicy i sposób, w jaki odwiedzają witrynę. W tych warunkach obowiązują te same zasady dotyczące plików cookie analitycznych, pod względem informacji i zgody, przewidzianych na techniczne pliki cookie.

5. Z punktu widzenia czasu trwania możemy odróżnić tymczasowe pliki cookie sesji, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądania i są używane do identyfikacji użytkownika, a tym samym uniknąć zalogować się do każdej odwiedzanej strony i stałych pracowników, którzy pozostają aktywne w komputerze górę po wygaśnięciu lub anulowaniu przez użytkownika.

6. Pliki cookie sesji mogą być instalowane w celu umożliwienia dostępu i dostępu do zastrzeżonego obszaru portalu jako uwierzytelnionego użytkownika.

7. Nie są one przechowywane na stałe, ale tylko na czas nawigacji do momentu zamknięcia przeglądarki i znikają, gdy przeglądarka jest zamknięta. Ich użycie jest ściśle ograniczone do transmisji identyfikatorów sesji składających się z losowych liczb generowanych przez serwer niezbędnych do umożliwienia bezpiecznego i skutecznego eksplorowania strony.

3 - Pliki cookie innych firm

1. W odniesieniu do pochodzenia wyróżniać cookie wysłane do przeglądarki z odwiedzanej witryny i osób trzecich wysyłane do komputera z innych stron, a nie od jednego do którego jedziesz.

2. Stałe pliki cookie są często plikami cookie stron trzecich.

3. Większość plików cookie stron trzecich składa się ze śledzących plików cookie używanych do identyfikacji zachowania w Internecie, zrozumienia zainteresowań, a następnie dostosowania propozycji reklamowych dla użytkowników.

4. Mogą być instalowane analityczne pliki cookie firm zewnętrznych. Są one wysyłane z domen wyżej wymienionych stron trzecich poza witryną.

5. Analityczne pliki cookie stron trzecich służą do wykrywania informacji o zachowaniach użytkowników w Astrosud Online SRL. Ankieta przeprowadzana jest anonimowo, w celu monitorowania wydajności i poprawy użyteczności witryny. Zewnętrzne pliki cookie służące do tworzenia profili są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników, aby proponować komunikaty reklamowe zgodnie z wyborami wyrażanymi przez samych użytkowników.

6. Zastosowanie tych cookie jest regulowane przez przepisy przygotowane przez tę samą osobę trzecią, dlatego zachęcam do zwrócenia uwagi na prywatność i informacja zarządzać lub wyłączyć cookies opublikowanych na jej stronach internetowych.

4 - Profilowanie cookie

1. cookie profilujące to te, które tworzą profile związane z użytkownikiem i są wykorzystywane do wysyłania komunikatów reklamowych zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez to samo w kontekście surfowania po sieci.

2. W przypadku korzystania z tego rodzaju plików cookie użytkownik musi wyrazić wyraźną zgodę.

3. Zastosowanie będzie miał art. 22 rozporządzenia UE 2016/679 i art. 122 kodeksu o ochronie danych.

IV - PRZETWARZANE DANE

1 - Tryb przetwarzania danych

1. Podobnie jak wszystkie strony internetowe, ta strona korzysta również z plików dziennika, w których informacje zbierane w sposób zautomatyzowany są przechowywane podczas wizyt użytkowników. Zebrane informacje mogą być następujące:
- adres protokołu internetowego (IP);
- typ przeglądarki i parametry urządzenia używane do połączenia z witryną;
- nazwa dostawcy usług internetowych (ISP);
- data i czas wizyty;
- strona internetowa pochodzenia odwiedzającego (referral) i exit;
- prawdopodobnie liczba kliknięć.

2. Powyższe informacje przetwarzane są w formie zautomatyzowanej i gromadzone w formie wyłącznie zagregowanej w celu weryfikacji poprawności działania strony oraz ze względów bezpieczeństwa. Informacje te będą przetwarzane zgodnie z uzasadnionymi interesami posiadacza.

3. Ze względów bezpieczeństwa (filtry antyspamowe, zapory ogniowe, wykrywanie wirusów) automatycznie rejestrowane dane mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP, które mogą być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zablokowania prób uszkodzenia samej witryny lub uszkodzenia innych użytkowników, lub w każdym przypadku szkodliwych działań lub stanowiących przestępstwo. Takie dane nigdy nie są wykorzystywane do identyfikacji lub profilowania użytkownika, ale tylko w celu ochrony strony i jej użytkowników, takie informacje będą traktowane zgodnie z uzasadnionymi interesami właściciela.

4. Jeżeli strona pozwala na zamieszczenie komentarzy lub w przypadku konkretnych usług wymaganych przez użytkownika, w tym możliwość przesłania Curriculum Vitae w związku z możliwą współpracą, witryna automatycznie wykrywa i rejestruje niektóre dane identyfikacyjne użytkownika , w tym adres e-mail. Dane te są dobrowolnie podawane przez użytkownika, gdy żądają dostarczenia usługi. Wstawiając komentarz lub inne informacje, użytkownik wyraźnie akceptuje politykę prywatności, w szczególności zgadza się, że zawarte w niej treści są swobodnie rozpowszechniane na rzecz stron trzecich. Otrzymane dane będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia żądanej usługi i tylko przez czas niezbędny do świadczenia usługi.

5. Informacje, które użytkownicy witryny uznają za publicznie dostępne za pośrednictwem udostępnionych im usług i narzędzi, są dostarczane przez użytkownika świadomie i dobrowolnie, zwalniając tę ​​stronę z odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa. Do użytkownika należy sprawdzenie, czy posiada on uprawnienia do wprowadzania danych osobowych stron trzecich lub treści chronionych przez normy krajowe i międzynarodowe.

2 - Cele przetwarzania danych

1. Dane zebrane przez witrynę podczas jej eksploatacji są wykorzystywane do celów wskazanych powyżej oraz do następujących celów:

Skontaktuj się z użytkownikiem
Wysyłanie wiadomości e-mail
Przesyłanie szacunków
statystyka
reklama
Wysyłam sms

2. Zatrzymywanie danych będzie prowadzone przez okres ściśle niezbędny do osiągnięcia wyżej wymienionego celu, ale w żadnym przypadku nie dłuższym niż 5 lat.

3. Dane wykorzystywane do celów bezpieczeństwa (próby zablokowania witryny) są przechowywane przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia wskazanego wcześniej zakończenia.

3 - Dane dostarczone przez użytkownika

1. Jak wskazano powyżej, opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na tej stronie pociąga za sobą późniejsze nabycie adresu nadawcy, niezbędnego do odpowiedzi na żądania, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości.

2. Szczegółowe informacje zbiorcze będą stopniowo zgłaszane lub wyświetlane na stronach witryny przygotowanych dla konkretnych usług na żądanie.

3. Dane udostępnione przez użytkownika będą udostępniane przez wszystkie witryny należące do Astrosud Online Srl i będą wykorzystywane do odpowiadania na zapytania ofertowe lub do wysyłania promocji reklamowych.

4 - Pomoc w konfiguracji przeglądarki

1. Użytkownik może zarządzać cookies również poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Jednak usunięcie plików cookie z przeglądarki może spowodować usunięcie preferencji ustawionych dla witryny.

2. Aby uzyskać dodatkowe informacje i wsparcie, można również odwiedzić konkretną stronę pomocy przeglądarki internetowej, której używasz:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us


5 - Wtyczka społecznościowa

1. Ta strona zawiera również wtyczki i / lub przyciski do sieci społecznościowych, aby umożliwić łatwe dzielenie się treściami w ulubionych sieciach społecznościowych. Te wtyczki są zaprogramowane tak, aby nie ustawiały żadnych plików cookie podczas uzyskiwania dostępu do strony, aby chronić prywatność użytkowników. Ewentualnie pliki cookie są ustawiane, jeśli są udostępniane przez sieci społecznościowe, tylko wtedy, gdy użytkownik efektywnie i dobrowolnie korzysta z wtyczki. Pamiętaj, że jeśli użytkownik jest zalogowany do sieci społecznościowej, wyraził już zgodę na wykorzystanie plików cookie przekazywanych za pośrednictwem tej witryny podczas rejestracji w sieci społecznościowej.

2. Gromadzenie i wykorzystanie informacji uzyskanych za pomocą wtyczki podlegają odpowiednim zasadom ochrony prywatności sieci społecznościowych, do których się odnoszą:
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
Google+: http: //www.google.com/policies/technologies/cookies
Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Sztuka. 13, c. 2 Rozporządzenia UE 2016/679 wymienia prawa użytkownika.

2. Strona internetowa Astrosud Online SRL zamierza poinformować użytkownika o istnieniu:
- prawo zainteresowanej strony do zwrócenia się do posiadacza o dostęp do danych osobowych (art. 15 rozporządzenia UE), ich aktualizację (art. 7 ust. 3 lit. a) dekretu z mocą ustawy 196/2003), korekta (art. 16 rozporządzenia UE), integracja (art. 7 ust. 3 lit. a) dekretu z mocą ustawy 196/2003) lub ograniczenie przetwarzania, które go dotyczy (art. 18 rozporządzenia UE) lub sprzeciwiać się, z uzasadnionych przyczyn, ich traktowaniu (art. 21 rozporządzenia UE), oprócz prawa do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia UE);
- prawo do żądania anulowania (art. 17 rozporządzenia UE), przekształcenie w anonimową formę lub zablokowanie danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym tych, których zatrzymanie nie jest konieczne w związku z celami, dla których dane są zostały zebrane lub przetworzone później (Artykuł 7, ustęp 3, litera b) Dekretu Legislacyjnego 196/2003);
- prawo do uzyskania zaświadczenia, że ​​operacje aktualizacji, poprawiania, integracji danych, anulowania, blokowania danych, transformacji zostały podane do wiadomości, także w odniesieniu do ich treści, osobom, którym przekazano dane lub rozpowszechniane, z wyjątkiem przypadków, w których takie spełnienie okaże się niemożliwe lub wymaga użycia środków w sposób oczywisty nieproporcjonalny w stosunku do chronionego prawa (art. 7 ust. 3 lit. c) dekretu z mocą ustawy nr. 196/2003);

3. Żądania mogą być kierowane do administratora danych, bez formalności lub, alternatywnie, za pomocą wzoru dostarczonego przez Gwaranta Ochrony Danych Osobowych, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@nuovovillaggiosimenzaru.com

4. Jeżeli leczenie jest oparte na art. 6, paragraf 1, lett. a) - wyraźna zgoda na użycie - lub na art. 9, ust. 2, lett. a) - wyraźna zgoda na wykorzystanie danych genetycznych, biometrycznych, związanych ze zdrowiem, ujawnianie przekonań religijnych, członkostwo filozoficzne lub związkowe, ujawnianie pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądy polityczne - użytkownik ma prawo odwołać zgoda w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem leczenia na podstawie zgody udzielonej przed odwołaniem.

5. Podobnie, w przypadku naruszenia prawa, użytkownik ma prawo wnieść skargę do Gwaranta Ochrony Danych Osobowych, jako organu odpowiedzialnego za monitorowanie przetwarzania w państwie włoskim.

6. Bardziej dogłębną analizę praw, które z nią konkurują, patrz artykuły 15 i ss. rozporządzenia UE 2016/67 i art. 7 Dekretu Legislacyjnego nr 196/2003.

VI - PRZENOSZENIE DANYCH DO KRAJÓW EXTRA UE

1. Ta strona może udostępniać niektóre dane zebrane za pośrednictwem usług znajdujących się poza Unią Europejską. W szczególności z Google, Facebook i Microsoft (LinkedIn) za pośrednictwem wtyczek społecznościowych i usługi Google Analytics. Przeniesienie jest dozwolone i ściśle regulowane przez art. 45 ust. 1 rozporządzenia UE 2016/679, w przypadku którego nie jest wymagana żadna dodatkowa zgoda. Wymienione wyżej firmy gwarantują ich przestrzeganie Tarcza Prywatności.

2. Dane nigdy nie zostaną przekazane państwom trzecim, które nie spełniają warunków określonych w art. 45 lit. e) rozporządzenia UE.

VII. ZAPEWNIANE BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

1. Ta strona przetwarza dane użytkowników w sposób zgodny z prawem i prawidłowy, przyjmując odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu danych. Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i / lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami.

2. Dalej właściciel, w niektórych przypadkach, może mieć dostęp do kategorii danych osób zaangażowanych w organizację strony (administratorzy, handlowcy, marketing, prawnicy, administratorzy systemu) lub podmiotów zewnętrznych (jako dostawcy usług technicznych stron trzecich, przewoźnicy poczty, hosting dostawców, firm informatycznych, agencji komunikacyjnych).

3. Użytkownik ma kontrolę nad przetwarzaniem swoich danych osobowych w następujący sposób:
  • może zażądać kopii Twoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu;
  • może poinformować nas o wszelkich zmianach w danych osobowych lub może poprosić nas o skorygowanie wszelkich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu;
  • może zażądać anulowania, zablokowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu.

Korzystamy z danych osobowych klientów na podstawie ich zgody, dając możliwość odwołania takiej zgody w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

VIII. ZMIANY W TYM DOKUMENCIE

1. Niniejszy dokument, opublikowany pod adresem:
https://www.nuovovillaggiosimenzaru.com/privacy.html
stanowi politykę prywatności tej witryny.

2. Może podlegać zmianom lub aktualizacjom. Użytkownicy są proszeni o regularne odwiedzanie tej strony, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami legislacyjnymi.

3. Poprzednie wersje dokumentu będą nadal dostępne na tej stronie.

4. Dokument został zaktualizowany 25.05.2018 w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami, w szczególności z przestrzeganiem rozporządzenia UE 2016/679.